Wróć do listy

MARCIN BAŁUKA - PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOTRUMATOLOG

mgr Marcin Bałuka
Psychoterapeuta, psychotraumatolog, , socjoterapeuta, diagnosta i terapeuta neuropsychologiczny, specjalista terapii psychiatrii środowiskowej.

Wykształcenie :
 • studia psychoterapii poznawczo - behawioralnej CBT pod kierunkiem Agnieszki Popiel i Ewy Pragłowskiej Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS Warszawa,
 • studia podyplomowe (specjalizacja) w zakresie psychotraumatologia,
 • studia podyplomowe (specjalizacja) w zakresie diagnoza i terapia neuropsychologiczna,
 • studia podyplomowe (specjalizacja ) neurorehabilitacja,
 • studia podyplomowe (specjalizacja) seksuologia kliniczna,
 • studia podyplomowe (specjalizacja) w zakresie socjoterapia i psychoterapia rodzin,
 • studia podyplomowe (specjalizacja) w zakresie rehabilitacja dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi,
 • certyfikowany kurs psychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży,
 • specjalista psychiatrii środowiskowej – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Uczelnie : SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie.

W Centrum Progreso prowadzę psychoterapię poznawczo-behawioralną (indywidualną), pomoc psychologiczną oraz terapię grupową (trening umiejętności psychospołecznych, trening metapoznawczy). Posiadam doświadczenie w prowadzeniu treningów funkcji poznawczych (program RehaCom) dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wieloletnia praca w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i psychoterapii poznawczo - behawioralnej dzieci i dorosłych.
Staż kliniczny odbywałem w Poradni Zdrowia Psychicznego w Wyszkowie i Warszawie. Pracowałem w placówkach państwowych związanych ze zdrowiem psychicznym dzieci, młodzieży i dorosłych.
Stawiam na ciągły rozwój i poszerzanie wiedzy uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Swoją pracę terapeutyczną prowadzę pod stałą superwizją dyplomowanego psychoterapeuty terapii poznawczo - behawioralnej.

Członek towarzystw:
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej
 • Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego: sekcja Naukowa Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP,
 • Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette`a,
 • Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej,
 • Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,

Nadal uczestniczę w szkoleniach/studiach obejmujących zakres:
 • psychoterapii poznawczo - behawioralnej, psychologii klinicznej,
 • neurorehabilitacji poznawczej (trening funkcji poznawczych),
 • trening umiejętności społecznych (SST),
 • systemowej terapii rodzin,
 • psychotraumatologii (dzieci , dorośli z traumą),
 • seksuologii.