MŁODZIEŻ

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH MŁODZIEŻY

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH MŁODZIEŻY

Trening umiejętności społecznych jest formą zajęć przeznaczoną dla młodzieży z szeroko rozumianymi trudnościami w relacjach społecznych. Istotą treningu jest korygowanie zachowań i nabywanie nowych umiejętności.
czytaj więcej

PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY

Prowadzę diagnozę w oparciu o narzędzia psychologiczne przeznaczone do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwala to na ustalenie, czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie, oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.
czytaj więcej

LOGOPEDA

Diagnozujemy i prowadzimy terapię wad wymowy oraz zaburzeń mowy i komunikacji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą i kontaktu.
czytaj więcej

PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY

Pomagamy młodzieży prowadząc terapię w przypadku zaburzeń lękowych, nieśmiałości, niskiego poczucia wartości. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.
czytaj więcej

PEDAGOG - TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

Terapia pedagogiczna (reedukacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne). Wprowadzenie zmian w zakresie sfery poznawczej, emocjonalno-społecznej, a także rekonstrukcja systemu wiedzy i umiejętności.
czytaj więcej

STYMULACJA SŁUCHU

Indywidualna Stymulacja Słuchu. Metoda ta zalecana jest w terapii z dziećmi i młodzieżą, dorosłymi. Jest przeznaczona dla osób mających problemy w słuchaniu, mówieniu, pisaniu, czytaniu.
czytaj więcej

REHACOM

Metoda RehaCom ma na celu poprawę sprawności przy wszystkich rodzajach zaburzeń funkcji poznawczych mózgu (pamięć, koncentracja, uwaga, koordynacja psychoruchowa).
czytaj więcej