DZIECI

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DZIECI

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DZIECI

Trening umiejętności społecznych jest formą zajęć przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z szeroko rozumianymi trudnościami w relacjach społecznych. Istotą treningu jest korygowanie zachowań i nabywanie nowych umiejętności.
czytaj więcej

PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY

Prowadzę diagnozę w oparciu o narzędzia psychologiczne przeznaczone do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwala to na ustalenie, czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie, oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.
czytaj więcej

LOGOPEDA

W ofercie znajdą Państwo między innymi konsultacje logopedyczne, diagnozę oraz terapię zaburzeń mowy, stymulację rozwoju mowy. Zapraszamy.
czytaj więcej

PEDAGOG - TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

Kształtowanie właściwości psycho-fizycznych, dzięki którym dziecko może osiągnąć optymalny dla siebie rozwój oraz opanować podstawowe wiadomości i umiejętności szkolne...
czytaj więcej

PSYCHOTERAPIA DZIECI

W pracy terapeutycznej z dzieckiem wykorzystywane są techniki behawioralne. Sposoby radzenia sobie z trudnym zachowaniem dziecka i pracą nad zmianą tego zachowania jest istotne ze względu na korzyści, jakie przynosi.
czytaj więcej

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Zajęcia skierowane są do dzieci z zaburzoną koordynacją ruchową. Oferujemy diagnozę i terapię zaburzeń integracji sensorycznej.
czytaj więcej

STYMULACJA SŁUCHU

IAS to Indywidualna Stymulacja Słuchu – metoda terapii słuchu. Polega  na: słuchaniu muzyki specjalnie nagranej na syntetyzatorze. Jest przeznaczona dla osób mających problemy w słuchaniu, mówieniu, pisaniu, czytaniu.
czytaj więcej

REHACOM

Metoda RehaCom ma na celu poprawę sprawności przy wszystkich rodzajach zaburzeń funkcji poznawczych mózgu (pamięć, koncentracja, uwaga, koordynacja psychoruchowa).
czytaj więcej