Wróć do listy

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH MŁODZIEŻY

Trening umiejętności społecznych dla młodzieży - Wyszków
 
Trening umiejętności społecznych jest formą zajęć przeznaczoną dla młodzieży z szeroko rozumianymi trudnościami w relacjach społecznych. Istotą treningu jest korygowanie zachowań i nabywanie nowych umiejętności. Odbywa się to dzięki odpowiednio zorganizowanemu środowisku, które spełnia zarówno rolę psychoedukacyjną, jak i terapeutyczną. Głównym celem zajęć jest zmiana w obszarze doświadczeń w relacji młodzież-dorośli, młodzież-rówieśnicy, młodzież-zadania i relacji ja-ja, czyli sądy młodzieży na własny temat.
Spotkania odbywają się w formie zajęć grupowych o ściśle określonej strukturze.

Korygowanie zachowań i nabywanie nowych umiejętności odbywa się poprzez:
 
 • zbudowanie przez terapeutów relacji z młodzieżą opartej na zaufaniu, akceptacji i dialogu,
 • precyzyjne instrukcje i modelowanie zachowań,
 • tworzenie sytuacji uczących, które pełnią funkcję korygującą zachowania,
 • stosowaniu wzmocnień w atmosferze akceptacji i życzliwości,
 • doświadczanie zdarzeń, które pomogą zmienić zdeformowany obraz świata i ludzi,
 • uzyskanie informacji zwrotnej – w formie komunikatu od terapeuty, ale także od innych uczestników.

Celem zajęć jest:
 
 • uczenie/rozwijanie umiejętności społecznych
 • trening umiejętności komunikacyjnych
 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • nabywanie umiejętności współpracy w grupie
 • metody radzenia sobie z emocjami i wyrażana własnych potrzeb
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
 • odreagowanie napięć emocjonalnych
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • podniesienie poczucia własnej wartości
 • rozwijanie asertywności
   
W trakcie zajęć stosowane są aktywności takie jak rysunek, ruch i gry społeczne, drama i psychodrama, burza mózgów, odgrywanie scenek. Techniki te pozwolą na poznanie siebie, rozbudzają własny potencjał twórczy, rozwijają wyobraźnię, sprawność intelektualną i ruchową. Przedstawiane metody wzmacniają także wiarę w własne siły.

Organizacja grupy: Skład grupy treningowej wynosi od 4 do 6 osób.  Szczegółowy pogram zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb uczestników zajęć.
Czas trwania: Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 1,5 godziny i trwają przez cały rok szkolny.
Przed rozpoczęciem zajęć grupowych wymagane jest indywidualne spotkanie z nastolatkiem i rodzicem.


Kontakt Marcin Bałuka tel. 508195222