Wróć do listy

STYMULACJA SŁUCHU

Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena IAS.

IAS to Indywidualna Stymulacja Słuchu – metoda terapii słuchu. Polega  na:
 • słuchaniu muzyki specjalnie nagranej na syntetyzatorze,
 • odpowiednio dobranej do indywidualnych potrzeb osoby objętej terapią, 
 • w tej formie terapii  nie jest wymagany specjalistyczny sprzęt – wystarczą „domowe” zewnętrzne słuchawki przewodowe i odtwarzacz płyt CD,
 • jest dostępna dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, gdyż ma miejsce w warunkach domowych, odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci np. z autyzme
 • w trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie,
 • diagnoza  opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym - istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych

Dla kogo:

Metoda ta zalecana jest w terapii z dziećmi (od 3 roku życia, choć zdarza się również i u niemowląt) dziećmi i młodzieżą, dorosłymi. Jest przeznaczona dla osób mających problemy w słuchaniu, mówieniu, pisaniu, czytaniu. Stosowana jest w terapii osób:
 • z trudnościami w rozwoju mowy, nieprawidłową artykulacją,
 • z dysleksją, problemami szkolnymi,
 • z ADHD,
 • z zaburzoną koncentracją uwagi,
 • z zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej,
 • z trudnościami w rozumieniu i zapamiętywaniu poleceń,
 • z porażeniem mózgowym,
 • z nadwrażliwością słuchową,
 • z wadami genetycznymi,
 • z autyzmem.


Zalety:

Korzyści z tej metody to m.in.:
 • poprawa koncentracji, uwagi słuchowej,
 • lepsze przetwarzanie słuchowe,
 • poprawa czytania,
 • lepsze rozumienie języka,
 • poprawa płynności wypowiedzi, artykulacji,
 • poprawa napięcia mięśniowego (równowaga, koordynacja wzrokowo – ruchowa,
 • motoryka mała i duża),
 • poprawa samooceny i osiągnięć szkolnych,
 • lepsze wyniki w nauce języków obcych

mgr Katarzyna Adaśko
zapisy telefonicznie 608 481 047