Wróć do listy

PIERWSZA WIZYTA U LOGOPEDY

Pierwsza wizyta u logopedy to między innymi szukanie przyczyn występujących w zakresie rozwoju mowy dziecka lub profilaktyka. Na wizycie diagnostycznej logopeda przeprowadza bardzo szczegółowy wywiad dotyczący rozwoju dziecka. Rodziców bardzo często pewne pytania zaskakują. Nie spodziewają się, że podczas pierwszego spotkania zostaną poruszone bardzo różnorodne problemy dotyczące dziecka jak i jego rodziny. Na podstawie uzyskanych informacji oraz badania logopedycznego stawiana jest diagnoza i opracowywany zostaje plan dalszej terapii.

Pytania dotyczą:
  • ciąży

na podstawie informacji o przebiegu ciąży logopeda może wyciągnąć wnioski dotyczące przyczyn pojawienia się nieprawidłowości w rozwoju mowy. Przez 40 tygodni ciąży dziecko rozwija się i rośnie, przygotowując do życia poza organizmem matki, a stan zdrowia przyszłej mamy ma duży wpływ na zdrowie i rozwój dziecka.
  • porodu

sposób narodzin dziecka jest dla logopedy ważną informacją. Ciąża kończy się po 40 tygodniach. Wcześniejsze przyjście dziecka na świat może być czynnikiem ryzyka dla jego zdrowia i rozwoju, w tym także dla rozwoju mowy.
  • stan zdrowia dziecka po urodzeniu

w książeczce zdrowia, z która każdy noworodek opuszcza szpital znajduje się tabelka z punktacją. Logopeda podczas rozmowy z rodzicami pyta zatem o punktację w pierwszych minutach życia dziecka.
  • rozwój psychoruchowy

charakterystyczną cechą rozwoju małego dziecka jest ścisły związek wszystkich czynności ruchowych z rozwojem procesów poznawczych, emocjonalnych i społecznych w tym także rozwojem mowy. Mowa to ruch tak więc niezwykle istotnym elementem wywiadu logopedycznego są pytania o rozwój ruchowy.
  • odżywianie dziecka

jama ustna jest odcinkiem układu pokarmowego i wszystkie ruchy jej narządów służą przede wszystkim pobieraniu, formowaniu i rozdrabnianiu pokarmów. Jednocześnie te właśnie ruchy są treningiem mięśni , które odpowiadają za artykulację. Dobrze przygotowane mięśnie zapewniają sprawną wymowę głosek. Logopedę interesuje jak dziecko jest odżywiane, począwszy od narodzin. W szczególności nie jakie pokarmy dziecko przyjmuje ale w jakiej formie. Zaburzenia czynności pokarmowych mogą rzutować na przyszły rozwój mowy

Warto wiedzieć:
  • na pierwszą wizytę diagnostyczną warto zabrać książeczkę zdrowia oraz wszelką dokumentacje medyczna dotyczącą dziecka
  • należy przypomnieć sobie przebieg ciąży i porodu, a także czas kiedy pojawiło się siadanie, raczkowanie, chodzenie, pierwsze słowa, zdania oraz sposób odżywiania począwszy od narodzin
  • dobrze jest przeprowadzić wywiad rodzinny i ustalić czy w rodzinie występowały nieprawidłowości mowy czy rozwoju
  • zdarza się, że na wizycie u logopedy to właśnie rodzic dowiaduje się, że ma wadę wymowy, a ponieważ mowa dziecka rozwija się również przez naśladownictwo to porada dotyczyć może również korekty mowy u rodzicow