Wróć do listy

JOLANTA TWARDOWSKA - PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY

Wykształcenie
 • Studia magisterskie na kierunku Psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie.
  Specjalizacja:(Psychologia Kliniczna)
 • W trakcie Czteroletniego Szkolenia Podyplomowego z Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej pod  kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej na SWPS w Warszawie.
 • Studia rekomendowane przez PTTPB – ukończenie uprawnia do uzyskania certyfikatów Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej PTTPB oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies.
 • Kurs Kwalifikacji Pedagogicznych
 • Kurs Kwalifikacji z zakresu Oligofrenopedagogiki
 • Moduł specjalizacyjny w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
 • Rekomendowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia” przy współpracy prezesa ,,Niebieskiej Linii” Luisa Alarcona Ariasa.
 • Moduł specjalizacyjny obejmujący wiedzę i umiejętności przygotowujące do prowadzenia  grupowych form edukacji i rozwoju osób dorosłych. Szkolenie rekomendowane przez trenerów Laboratorium Psychoedukacji w  Warszawie

Jestem członkiem
 • Polskiego Towarzystwa Psychologicznego PTP
 • Polskiego   Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej  PTTPB


Ukończyłam liczne szkolenia
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju ( Profil Psychoedukacyjny PEP-R)
 • Szkolenie: ,, Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi”
 • Szkolenie: ,, Trudne zachowania osób ze spektrum autyzmu, ADHD, oraz niepełnosprawnością intelektualną-     postępowanie behawioralne”
 • Szkolenie: ,,Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole”
 • Szkolenie: ,Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie”
 • Szkolenie:,, Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież”
 • Szkolenie: ,,Narkotyki i substancje zastępcze- zjawisko, zagrożenia, profilaktyka, rozpoznawanie zachowań”.KONTAKT

Psycholog dzieci i młodzieży
mgr. Jolanta Twardowska
tel. 664-294-997