Wróć do listy

PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY

Terapia poznawczo-behawioralna jest jedną z form terapii, stosowaną i cieszącą się rosnącą popularnością na całym świecie. Jej ogromnym plusem jest potwierdzona licznymi badaniami skuteczność. W dużym skrócie ten rodzaj terapii polega na zmianie sposobu myślenia oraz strategii zachowania pacjenta. Terapia ta polega na zmianie sposobu myślenia oraz strategii zachowania pacjenta.  Jeśli zmodyfikujemy sposób myślenia, poprawimy swoje zachowanie w tym sensie, że będzie ono dla nas bardziej korzystne i przystosowawcze. Z drugiej strony, jeśli zmienimy strategię zachowania, zmodyfikujemy swoje myślenie, a co za tym idzie, również emocje.
Jeśli celem terapii ma być zmiana zachowania to należy pracować na trzech obszarach:
 • obserwacja i zmiana myśli,
 • praca nad emocjami,
 • zmiana zachowania.

Moja oferta terapeutyczna jest skierowana do młodzieży z:
 • trudnościami emocjonalnymi np. zahamowanie, częste lub nasilone odczuwanie lęku, niepokoju, stresu, smutku, płaczliwość, nadmierna wrażliwość, duża drażliwość, częste wahania nastrojów;
 • trudnościami społecznymi np. wycofanie, nieśmiałość, trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z rówieśnikami i os. dorosłymi, częste konflikty i obrażanie się;
 • trudnymi zachowaniami np. bunt, agresja, przemoc, impulsywność, częste i silne napady złości, nieprzestrzeganie norm i zasad, zachowania prowokacyjne, upór;
 • objawami np. depresyjnymi, psychosomatycznymi, fobie, natręctwa, problemy ze snem, jedzeniem, tiki, mutyzm wybiórczy, nadpobudliwość, problemy w koncentracji;
 • nieharmonijny rozwój, całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera);
 • trudności szkolne np. trudna adaptacja do szkoły, problemy w nauce, fobia szkolna;
 • trudności okresu dojrzewania;
 • nieadekwatna i/lub niestabilna samoocena;
 • autodestrukcyjne zachowania;
 • trudna sytuacja rodzinna, szkolna lub osobista;
 • inne niepokojące trudności rozwojowe i/lub psychiczne.

Inne formy terapii:
Zapraszam również młodzież do skorzystania z psychoterapii grupowej dla młodzieży. Oferta tej formy terapii znajduje się w zakładce „zajęcia grupowe”.

Kontakt Marcin Bałuka tel. 508195222