Wróć do listy

ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI RUCHOWEJ (ADHD)

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi to zaburzenie spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem pewnych obszarów mózgu odpowiedzialnych za hamowanie i samokontrolę, co w efekcie uniemożliwia dziecku kontrolowanie swoich zachowań. Przejawia się to w nadaktywności i nadmiernej impulsywności oraz zaburzeniach koncentracji uwagi.

Jak rozpoznać dziecko z ADHD?

„Kiedy robi ćwiczenie, najpierw układa książki potem wyciąga ołówek, ostrzy go, potem odkłada, bierze następny. Nie może zabrać się do pracy.”

Trzy podstawowe grupy objawów ADHD:

Zaburzenia uwagi:
 • dziecko ma trudności z utrzymaniem uwagi na zabawach lub grach;
 • łatwo rozprasza się pod wpływem zewnętrznych bodźców;
 • nie lubi zajęć wymagających dłuższego wysiłku umysłowego;
 • nie potrafi skoncentrować się na szczegółach podczas zajęć szkolnych.

Nadruchliwość:
 • ma trudności ze spokojnym bawieniem się lub odpoczywaniem;
 • nerwowe ruchy rąk lub nóg;
 • jest nadmiernie gadatliwe;
 • pozostaje niemal cały czas w ruchu.

Nadmierna impulsywność:
 • często przerywa lub przeszkadza innym;
 • wyrywa się z odpowiedzią zanim pytanie zostanie sformułowane;
 • ma kłopoty z zaczekaniem na swoją kolej.

   


 

 1. Początek zaburzenia nie później niż w wieku 7 lat.
 2. Objawy w więcej niż jednej sytuacji (np. w szkole i w domu).
 3. Objawy utrzymujące się przez co najmniej 6 miesięcy.
 4. Istotne klinicznie cierpienie lub upośledzenie funkcjonowania.
 5. Objawy te nie są spowodowane innym zaburzeniem (psychicznym, somatycznym itd.).
 6. Bardzo długo zabiera się do przepisywania notatki.
 7. Nie potrafi na długo skupić się w czasie pracy – nie kończy bez stania nad nim zadania, zapomina o napisaniu odpowiedzi.
 8. Wszystkie znajdujące się wokół niego przedmioty rozpraszają go.
 9. Na klasówce zamiast rozwiązywać zadanie z treścią zastanawiał się jak wygląda piłka do palanta.
 10. Ma kłopoty z zapamiętaniem przyswajanego materiału.
 11. Nie słyszy i nie odpowiada na polecenia.
 12. Nie pamięta, co było zadane w szkole.
 13. Gapi się przez okno zamiast się uczyć.