Wróć do listy

KONSULTACJA, PORADA, TERAPIA

Konsultacja psychologiczna to rozmowa z psychologiem trwająca od 50 do 60 minut. Zazwyczaj jedno lub dwa spotkania. Celem konsultacji jest diagnoza zgłaszanego problemu , zaproponowanie najodpowiedniejszej terapii i udzieleniu wstępnych wskazówek.


Porada psychologiczna to rozmowa z psychologiem trwająca do 60 minut. Celem porady jest doraźna pomoc w poradzeniu sobie z problemami.
W trakcie spotkania można uzyskać wsparcie w trudnej sytuacji, otrzymać wskazówki odnośnie możliwych form działania oraz wspólnie rozważyć najkorzystniejsze rozwiązania. Poradnictwo koncentruje się na obserwowalnych trudnościach i odczuwanych emocjach w kontekście określonej sytuacji.


Psychoterapia to cykl systematycznych spotkań z psychoterapeutą.
Celem terapii jest uzyskanie większej świadomości siebie,poprawienie kontaktu z własnymi uczuciami, poznanie i zrozumienie przyczyny objawów, nauczenie się rozwiązywania leżących u ich podłoża wewnętrznych konfliktów w sposób konstruktywny dla siebie i otoczenia. Psychoterapia umożliwia lepsze poznanie swoich potrzeb, wartości i postaw oraz zmianę w kierunku większej niezależności i satysfakcji z życia.


Terapia par to spotkania małżeństwa bądź pary będącej w związku nieformalnym z psychologiem. Celem terapii par jest zlokalizowanie źródła trudności ,wytyczenie wspólnych celów oraz wprowadzanie konstruktywnych zmian, umożliwiających przezwyciężanie zaistniałych problemów. Ukazanie i zmianę wzajemnych postaw, sposobów komunikowania,dysfunkcjonalnych sposobów zachowania się, prowadzących często do konfliktów.